Pasen 2016

20160302_180722

 

Beste kinderen, ouders en groepsleiding,

 

Het Thema voor het Paasfeest is dit jaar: Vier het leven!

Er is een hoop ellende in de wereld. Ook afgelopen jaar zijn we opgeschrikt door het nieuws over oorlogen, hongersnoden, natuurrampen en aanslagen. Maar ook in je persoonlijk leven kan je verdriet, tegenslagen, angst en pijn ervaren. Je zou bijna daardoor de mooie dingen van het leven niet meer zien en vergeten om het leven te vieren.

 

In het lied ‘De steppe zal bloeien’ van Huub Oosterhuis gaat het over de droom en de hoop op een betere wereld. De tekst is gebaseerd op Jesaja 35 en is een lied van opstanding. Dit is de tekst van het lied;

 

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw tot aan de einde der aarde, één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.

Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven.

 

Van het leven van Jezus leren we met Pasen, dat de liefde sterker is dan de dood en zal overwinnen.

In de hal van ons internaat staat een schikking die over het lied ‘De steppe zal bloeien’ gaat. De dode tak staat symbool voor de steppe en de bloemen voor het leven, de opstanding.

 

Vriendelijke Paasgroet,

De Godsdienstige Commissie