Over De Singel

Internaat De Singel bestaat al ruim 70 jaar en in die tijd is er veel gebeurd. Hier kunt u meer te weten komen over de geschiedenis van ons internaat zoals over de oprichting, de verschillende locaties en de start van projecten zoals het Begeleid Wonen.

 

De oprichting

Internaat De Singel is naar aanleiding van een aparte situatie opgericht. Het was namelijk zo dat de directeur van de Christelijke Schippersschool in Vreeswijk in onmin leefde met de directeur van het internaat aldaar. Hij verzocht daarom een familielid in Dordrecht de mogelijkheden van een nieuwe schippersschool te onderzoeken. Dit familielid heeft samen met diverse afgevaardigden van onderwijs in Dordrecht hier de schouders onder gezet en zo kwam het tot de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs aan Schipperskinderen te Dordrecht op 18 juli 1947.

In 1948 was er een dringende vraag van ouders voor een internaat. Deze werd opgericht aan de Burgemeester de Raadtsingel. Hier stond een grote villa (Villa Renate), die aangeschaft werd. Op 2 mei 1949 werd het internaat officieel geopend en in 1950 werd de zelfstandige schippersschool geopend, vlak naast het internaat. De kinderen konden van het internaat direct oversteken naar de school. Alle kinderen bleven over van vakantie tot vakantie. De directeur woonde destijds in de villa en het personeel woonde ook intern. In de paviljoens werden slaapzalen, een eetzaal en toiletten ingericht. Het was net na de oorlog en voedsel nog schaars en op de bon, kinderen moesten daarom ook bonnen meebrengen. Bij elke groep van 28 kinderen waren twee leidsters en een assistente. Personeel kreeg in die periode eenmaal per drie weken een weekend vrij.

 

Groei en uitbreiding: een nieuw gebouw

Doordat het internaat explosief groeide moest er een ander gebouw komen. Ook voor de veiligheid van de kinderen was dit noodzakelijk. Er waren in de villa destijds bijvoorbeeld geen brandtrappen aanwezig. Op 4 oktober 1956 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe internaat, pal naast de villa en op 1 januari 1958 kon het pand betrokken worden. Ondertussen werd een nieuw schoolgebouw gebouwd naast het internaat. Het complete complex werd op 4 april 1959 officieel geopend door de commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Het internaat groeide flink en tijdens het 25-jarig jubileum op 2 mei 1974, werd dit met een receptie gevierd.

 

Huisvesting voor jongeren

Doordat er steeds meer kinderen gingen doorstuderen na de basisschool, ontstond er vraag naar opvang voor de oudere kinderen. Zij hadden een andere vorm van opvang en begeleiding nodig. Daarom werd een pand aan de Wolwevershaven aangekocht. Dhr. en mw. Kroon werden daar directeursechtpaar. Op 24 september 1966 opende burgemeester Van Lee het pand. Nog geen jaar later werd het aangrenzende pand ook aangeschaft. Dit was het oude pand van Victoria; de chocolade- en koekjesfabriek.

Het aantal kinderen en de leerplicht zorgden ervoor dat er opnieuw een pand nodig was voor de oudere kinderen en hiervoor werden enkele panden aan de Kuipershaven gehuurd. In deze panden is ook het allereerste Begeleid Kamer Wonen project van start gegaan. Nadat ook deze panden te klein bleken is er een nieuw pand gebouwd, waarbij ook erg veel inzet is geweest van eigen personeel, ouders en jongeren. Op 15 april 1978 werd het nieuwe gebouw voor jongeren die naar het voorgezet onderwijs gingen in Dubbeldam geopend door staatssecretaris A.J. Hermes. De oudercommissie schonk een buitenschaakspel en een voetbalkooi en dat maakte de locatie perfect voor de jongeren.

 

Heropening De Singel

Eind jaren ’80 bleek locatie De Singel opnieuw te klein en is er verbouwd en uitgebreid. De grote groepen werden opgesplitst, kinderen kregen een slaapkamer voor twee tot vier kinderen per kamer. De heropening vond plaats op 26 mei 1989. In de middag was er een echte 6-kamp onder leiding van Dick Passchier, destijds bekend van de televisie. Daarna kwam Z.K.H. Prinses Margriet onder grote belangstelling de opening verrichten.

 

Samenvoeging met De Singel

Er is tot het jaar 2000 gebruik gemaakt van het pand in Dubbeldam. Vanwege de drastische daling van het kinderaantal was het samenvoegen met De Singel de beste oplossing. Er werden daar twee nieuwe herenhuizen gebouwd naast de reeds bestaande internaatshuizen. De voormalige Peugeotgarage was vertrokken en er kon op die plek gebouwd worden. Het pand in Dubbeldam is verkocht aan een projectontwikkelaar en er zijn huizen op die locatie gebouwd. De sloop was voor veel mensen een emotioneel afscheid van een mooie periode.

 

Begeleid Kamer Wonen

Zoals eerder vermeld begon het Begeleid Kamer Wonen aan de Kuipershaven. Begeleid Wonen heeft daarnaast nog veel locaties gekend. De bekendste zijn toch wel de panden aan de Goudestein in Sterrenburg. Hier hebben veel jongeren hun ‘oefenperiode’ doorgebracht. Vanaf de jaren 2000 werd het animo voor Begeleid Wonen beduidend minder en na onderzoek naar de oorzaak hiervan bleek de locatie in Sterrenburg voor veel mensen een struikelblok vanwege de afstand. De Singel had bij ouders de voorkeur. Er is toen een besluit genomen om in een bestaand herenhuis een BW project te starten. Vanaf dat moment nam de animo weer toe.

 

Kunstmin

Op 7 februari 1967 vond de eerste Kunstmin-avond plaats. Het begin van een lange traditie van feestavonden in theater Kunstmin. Het eerste stuk was ‘Het
vrouwtje van Stavoren’. De stukken werden zelf geschreven, evenals de muziek. Alle kinderen deden op de een of andere manier mee, hetzij via een toneelrol, in
het koor of als decormaker. Vanaf de herfstvakantie tot de laatste vrijdag van januari hing er een creatieve sfeer in het internaat en werd er flink geoefend. Zo goed als iedereen die op het internaat gezeten heeft, heeft ooit op het podium gestaan van het monumentale en o zo prachtige theater Kunstmin.

 

De Keet

Door de veranderende maatschappij kregen de kinderen steeds meer vrije tijd: zaterdagschool werd afgeschaft en de scholen gingen doordeweeks om 15.00 uur al uit. Er was dus behoefte aan georganiseerd recreatief bezig zijn. In 1976 begon Co Wage als recreatieleider in ‘de Keet’, een houten gebouw op het internaatsterrein. Hij organiseerde allerlei sportactiviteiten en in de Keet kon er naar hartenlust geknutseld worden. Dit was een grote aanwinst voor De Singel en er wordt tot op de dag van vandaag dan ook nog zeer actief gebruik van gemaakt. Daarnaast werden er voor de jongeren kano’s aangeschaft en met de Dordtse Biesbosch om de hoek was dat een schot in de roos!

 

Heden

Het kinderaantal is bij verre niet meer van het niveau van de jaren ’70, maar de punten en faciliteiten die De Singel belangrijk vindt, bieden we nog steeds en daar zijn we trots op. Er worden in de Keet namelijk nog steeds allerlei activiteiten georganiseerd door een recreatieleidster, we hebben nog een Begeleid Wonen project en er is nog steeds beschikking over grote buitenruimtes. Daarnaast bereiden we onze eigen maaltijden in de internaatskeuken, wordt de Christelijke identiteit nog steeds actief gebezigd door de godsdienstige commissie en catechese in huis, is er huiswerkbegeleiding voor alle leeftijden en gaan we nog steeds op leuke kampweekenden.

 

Kortom; het is minder druk, maar nog steeds heel gezellig en huiselijk bij De Singel!

 

  • Historische foto's De Singel

    GeschiedenisDeSingel1
    GeschiedenisDeSingelKunstmin
    GeschiedenisDeSingelHerenhuis