Onderwijs en studiebegeleiding

Onderwijs

Vanaf 3,5 jaar ben je als schipperskind welkom op de school voor ligplaatsonderwijs in Dordrecht: Het Zwanejong. Het onderwijs dat zij geven is vergelijkbaar met groep 1 en 2 van de basisschool. Het Zwanejong ligt vlakbij ons internaat en ter kennismaking komen de kinderen een aantal keren per jaar lunchen.

 

De ouders maken zelf een keuze voor de basisschool. De meeste kinderen van ons internaat gaan naar basisschool ‘De Horizon’. Zij hebben veel ervaring in het werken met kinderen van het internaat. Meer informatie over De Horizon kunt u vinden op www.dehorizon.net.

 

Voor het voortgezet onderwijs zijn alle mogelijke vormen van onderwijs aanwezig in Dordrecht en omgeving. Behalve in Dordrecht gaan er ook kinderen naar scholen in Papendrecht (De Lage Waard) en Zwijndrecht (Develstein College). Ook instellingen voor het hoger en beroepsonderwijs zijn goed bereikbaar vanaf ons internaat. De ligging van De Singel, tegenover het centraal station, maakt dat kinderen voor hun vervolgstudie gemakkelijk naar bijvoorbeeld Rotterdam of Breda kunnen reizen.

 

Huiswerk- en studiebegeleiding

Op De Singel werken we met vaste studietijden en er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van huiswerk/studiebegeleiding. Deze begeleiding vindt iedere dinsdagavond plaats voor twee groepen: de jongeren die in groep 8 zitten en de brugklassers.

 

Met de jongeren van groep 8 worden eerst de agenda’s bekeken. Daarnaast wordt er naar het huiswerk van de afgelopen week gekeken en wordt het huiswerk van de huidige week ingepland. Wat moet er geleerd worden, wat moet er gemaakt worden en wat wordt er eerst gedaan? Op deze manier willen we de jongeren leren om hun agenda te beheren en goed te leren plannen. Uiteraard wordt er ook huiswerk gemaakt, wat de studiebegeleider vervolgens controleert en eventueel overhoort.

 

Bij de andere groep, de brugklassers, worden ook eerst de agenda’s doorgenomen om te kijken wat er deze week voor huiswerk staat gepland: wat moet er gemaakt en geleerd worden? Na samen te kijken wat er eerst gedaan moet worden, gaan de ze aan de slag en daarbij biedt de studiebegeleider hulp en hij stimuleert, controleert en overhoort de jongeren.

 

Het huiswerk moeten de jongeren zelf doen, maar we proberen ze hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.