De Oudercommisie

De Oudercommissie van ons internaat
De Oudercommissie van internaat De Singel (OC) wil op een positieve manier een bijdrage leveren aan het pedagogische klimaat binnen De Singel met als doel een zo goed mogelijke samenwerking tussen directeur, leiding en ouders te stimuleren. Dit allemaal in het belang van onze kinderen. Tijdens de vergaderingen van de OC worden allerlei zaken besproken zoals groepszaken, nieuwe initiatieven, studie, etc. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die onder de ouders worden verspreid.

 

Zoals u kunt lezen denkt de OC mee en geeft advies aan de directie. Ook zorgen we voor een aantal zaken, zoals het regelen van gezamenlijke koffiedrinkmomenten, hulp bij de planning en organisatie van de nieuwjaarsreceptie en de gezinsdag, het verzorgen van kaarten en cadeaus voor personeel bij ziekte en jubilea, het laten verschijnen van de digitale nieuwsbrief (Het Singelnieuws), enzovoorts.

 

De OC vergadert zes keer per jaar met de directie. Momenteel zitten er acht ouders in de OC. De Oudercommissie streeft ernaar om uit iedere groep een ouder in de OC vertegenwoordigd te hebben, zodat er vanuit alle groepen input gegeven kan worden.

 

Wie zijn wij?
Paula Verdonk – M/S Anda
Moeder van Esmee (groep V) en Marina (groep E)
Toen ik gevraagd werd om in de OC plaats te nemen liep ik nog maar een halfjaar op het internaat mee. Ik heb uiteindelijk “ja!” tegen de oudercommissie gezegd omdat ik in de eerste plaats zelf nieuwsgierig was naar de gang van zaken binnen de organisatie: waarom werden bepaalde zaken zo geregeld? Na het bijwonen van twee vergaderingen ter introductie kwam ik erachter dat tijdens deze vergaderingen niet alleen beleidszaken besproken werden, maar dat er ook concrete zaken naar voren kwamen die van belang zijn voor alle kinderen. Dat sprak mij erg aan. Zoals ik destijds aangaf in mijn voorstelronde bij de benoeming tot lid van de oudercommissie, wil ik er zijn voor alle kinderen die op het internaat wonen. Ik wil ervoor zorgen dat zij in een goede sfeer en met de beste begeleiding kunnen opgroeien tot ‘mooie’, zelfstandige en volwassen mensen die later kunnen terugkijken op een fijne jeugd. Dát is waar de oudercommissie uiteindelijk ook voor zorgt. Denk bijvoorbeeld onder andere aan de medewerking aan activiteiten die door de Keet georganiseerd worden, staan voor goede structurele studiebegeleiding, enzovoorts.

 

Marian Pomp – M/S Janna
Moeder van Laurens (Begeleid Wonen) en Irene (groep V)
Sinds september 2013 ben ik lid van de OC van internaat De Singel. In de oudercommissie probeer ik mee te denken en advies te geven over allerlei zaken die het internaat aangaan. Hierdoor voel ik mij meer betrokken bij de opvoeding van mijn kinderen. Door mijn lidmaatschap en de activiteiten die daar bij horen, hoop ik een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving voor alle kinderen op het internaat.

 

Annemarie Hazewindus – M/S Sownent
Moeder van Jeffrey (Begeleid Wonen) en Charissa (groep V)
De keuze voor mij was duidelijk: meedenken en meepraten over internaats-zaken die ons allemaal aangaan. Niet alleen voor je eigen kind, maar juist voor alle kinderen en ouders. Betrokkenheid is een heel belangrijk iets. Het gaat tenslotte wel over het welzijn van al onze kinderen.

 

Linda Noordwijk – M/S Crigee
Moeder van Daniëlle (Begeleid Wonen), Miranda en Guido (beiden groep V)
Sinds juni 2013 ben ik lid van de oudercommissie. Ik ben lid geworden om mee te denken over welke koers het internaat gaat varen en om daar af en toe een kritische noot aan te geven.

 

Marlies Meinen-Ooms – M/S Primair
Moeder van Yasmina (Begeleid Wonen)
Het is mijn tweede ronde als lid van de oudercommissie. Wij hebben drie meiden, waarvan alleen de jongste nog op het internaat zit. Ik wil graag meedenken over allerlei internaats-zaken die erg belangrijk zijn voor de kinderen, zoals hun veiligheid en niet onbelangrijk: de gezelligheid op het internaat.

 

Diana de Korte-Seinen – M/S Onderneming
Moeder van Lotte (groep D) en Elize (groep E)
We hebben twee dochters waarvan de oudste dochter in april is gestart op de groep Dordtse Kil. Graag wil ik meedenken over zaken die op het internaat van belang zijn, zodat ieder kind een fijne tijd op De Singel kan beleven en de ouders betrokken zijn bij het leven op het internaat.

 

Huib van Dijke
Vader van Arminas (groep V)
Sinds 2012 ben ik, na 15 jaar in het buitenland actief te zijn geweest, weer werkend op en in de binnenvaart. Doordat ik in mijn jeugd op het schippersinternaat Irene heb gezeten, waren er voor mij geen bedenkingen om Arminas op De Singel te plaatsen. Vorig jaar ben ik toegetreden tot de oudercommissie. Ik ben dan wel de senior en de enigste man, maar ik doe het graag en kijk door mijn leeftijd en de lange andere vorm van werk dan varen vaak door een andere bril naar zaken. Ik wil mijn steentje bijdragen in de oudercommissie om voor alles wat er tegenwoordig in en om het beleid en de werkwijze van het internaat hangt, in het belang van de kinderen te vertegenwoordigen.

 

Suzanne Goudriaan – M/S Renovatie
Moeder van Angela (groep D) en Daphne (groep E)
Onze twee dochters Daphne en Angela zitten hier op het internaat. Sinds juni 2017 ben ik lid van de oudercommissie. Ik ben lid geworden omdat ik graag voor het belang en welzijn van de kinderen die op het internaat wonen wil meedenken. Zo kan ik samen met de andere leden van de oudercommissie een advies geven voor het beleid en de toekomst van het internaat, zodat de kinderen het er naar hun zin hebben.

 

Wilt u ook meedenken met de oudercommissie?

Natuurlijk is het ook mogelijk om vrijblijvend een vergadering bij te wonen zodat u een beter idee krijgt van de taken en werkzaamheden van de oudercommissie. Mocht u zich ook willen inzetten voor het internaat, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij een van de leden van de oudercommissie of bij de groepsleiding. In de toekomst komt er altijd wel weer een plaatsje vrij. U kunt de oudercommissie van internaat De Singel ook per e-mail bereiken, dit is mogelijk via het volgende e-mailadres: ocdesingel@gmail.com.