De Ouders

Omdat uw kind vanaf 6 jaar leerplichtig is, kan hij/zij tijdens de schoolperiode op ons internaat verblijven. In ons internaat wonen de kinderen in een vaste groep met eigen groepsleiding. Op de groepen willen wij graag een huiselijke en gezellige sfeer scheppen. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen, naast het groepsgebeuren, voldoende individuele aandacht en eigen ruimte krijgen. Voor meer informatie over onze groepen kunt u hier klikken.

 

Vanuit de veilige beschutting van het gezin naar het internaat is een grote stap. Het betekent nieuwe ervaringen voor zowel kind als ouder. De ouders zijn nauw betrokken bij de groep waar hun kind woont en staat in direct contact met de groepsleiding. Ouders blijven natuurlijk de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Het is dan ook van groot belang dat de relatie tussen de groepsleiding en ouders open is en gericht is op het ‘samen’ opvoeden.

 

Een veelvuldig en goed contact met ouders is daarom uitermate belangrijk. Ouders worden dan ook op de hoogte gehouden via de website en middels regelmatig e-mail- en appcontact.

 

Gezamenlijke activiteiten, zoals de jaarlijkse gezinsdag, de nieuwjaarsreceptie en voetbaltoernooien vergroten de betrokkenheid. Verder organiseert iedere groep regelmatig een gezellige avond met ouders en kinderen. De oudercommissie van De Singel ontvangt informatie via vergaderingen en de ouders. De jongeren zijn zelf ook vertegenwoordigd in een jongerenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de directie.

 

Het internaat wordt volledig gesubsidieerd. Ouders betalen een overheidsbijdrage die afhankelijk is van de gezinssamenstelling en van het inkomen. Jaarlijks wordt een ouderbijdrage gevraagd voor de vrijetijdsactiviteiten.