Christelijke identiteit

Christelijke identiteit
Op ons internaat zijn de Christelijke waarden en normen ons uitgangspunt. Op alle groepen wordt er voor en na het eten gebeden en wordt er uit de Bijbel gelezen. Niet alle kinderen op ons internaat komen uit Protestants-Christelijke  gezinnen. Dit is geen probleem, want we leren de kinderen respect te hebben voor elkaars geloof en er is in de groepen ruimte voor allerlei vragen over het geloof.

 

De godsdienstige commissie
De Singel heeft een godsdienstige commissie die rondom de Christelijke feestdagen allerlei activiteiten organiseert. Zo zijn we afgelopen schooljaar in de periode voor de kerstvakantie met de jongste kinderen naar de Ark van Noach in Dordrecht geweest. Verder hebben de kinderen mooie kerststukjes gemaakt in onze recreatiekeet, welke zij in het nabijgelegen bejaardentehuis hebben uitgedeeld. De reacties hierop waren hartverwarmend.

 

Ook tijdens Pasen organiseert de godsdienstige commissie aan de hand van een jaarlijks wisselend thema verschillende activiteiten. In 2016 was dit thema ‘Vier het leven!’. In de hal van ons internaat stond een schikking die over het lied ‘De steppe zal bloeien’ van Huub Oosterhuis ging. De dode tak stond symbool voor de steppe en de bloemen voor het leven, de opstanding.

 

Daarnaast is er eens per jaar een bezinningsdienst voor alle kinderen, ouders en medewerkers van het internaat. Tijdens deze dienst wordt er onder andere middels gebed en overdenking aandacht besteedt aan het jaarlijkse thema. Ook worden er tijdens deze dienst verschillende liederen gezongen en zingt het kinderkoor voor alle aanwezigen. Verder bereiden de jongeren van de catechisatie een sketch voor.

 

Dorothea aan het woord
Kattebak! Uh, wat…? Ja, met een wat moeilijker en mooier woord: catechisatie!
Als Christelijk internaat willen we de tieners wat ‘Christelijke bagage’ meegeven.
Zo’n twee keer per maand komen de tieners op dinsdagavond bij elkaar in de Keet om met elkaar allerlei thema’s te bespreken. Voorbeelden van deze thema’s zijn ‘Wie is God?’, ‘Drugs’ en ‘Social Media’. Tijdens deze avonden komen de tieners zelf met onderwerpen zodat je meteen weet wat er actueel is en wat er leeft bij de tieners. Ook hier kan ik mijn creativiteit in kwijt en hen laten zien dat geloven niet saai is, maar nog steeds actueel! En wat ik ook belangrijk vind is dat er een open sfeer is waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is en of je nou wel of niet gelooft; wees welkom!

 

20160302_180722